marți, 24 septembrie 2019

străfulgerări

În unduiri de plopi, de ierburi copleșite în dor și visare..
Argeșul își susură neobositu-i tumult.
Pietre ,vârtejuri, tomnatice crengi aplecate spre valuri.
Șubredă arcuire
între un ieri de poveste,
cu visuri și un mâine incert,
Podul numără pașii încoace și-n colo.
Gânduri nespuse , duioase aduceri-aminte,
frânturi de chemări, plecări, reveniri...❤️

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu