marți, 8 iulie 2014

hipercorectitudine sau necunoaștere?


 Pe un post  de știri al unei televiziuni, crainica spune:” deținutul  s-a maltratat în antecamera tribunalului...”
Cuvântul ”antecamera„ este folosit greșit, forma corectă fiind „anticameră”.
 Explicația este simplă; ”anticameră”  este un neologism  împrumutat din  limba italiană ”anticamera”, prin filieră franțuzească” antichambre”.
 Nu este un cuvânt format în spațiul  vocabularului nostru, adică printr-un  mijloc intern de îmbogățire a vocabularului, cu ajutorul elementului  de compunere savantă :” ante„, care înseamnă: ~în față„ ,” înainte”,”anterior”,  identificat în cuvinte ca : antevorbitor, a antedata, antebraț etc.
Există , în vocabularul limbii noastre, și cuvântul ”antecameră”-cameră de precombustie, compartiment  al camerei  de combustie a unui motor în care  se injectează combustibilul și începe arderea”.
Acesta s-a format  prin compunere cu elementul ”ante„ .
Ar mai fi de adăugat  că elementul de compunere savantă ”anti”„ înseamnă: împotriva, contra, opus.
 Exemple de cuvinte formate prin contopire, cu elemente de compunere  savantă ”anti”: antinevralgic, antimicrobian, antiinfecțios etc.//

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu